תקנון פאוארסייבר powersaver

תקנון 


ברוך/כה הבא/ה לאתר המכירות של פאוארסייבר powersaver החנות למוצרים חוסכי אנרגיה אשר בה תוכלו למצוא מגוון מוצרים בתחום.

אנא קראו תקנון זה בקפידה יתרה.
ביצוע הזמנה באתר מהווה כהסכמתך המלאה לתנאים הכלולים בו.
החברה מוכרת מוצרים, ואינה מספקת שרותים. כל סוג של יעוץ או עצה או עזרה בהתקנה או כל מידע אחר שאינו קשור לפעולת המוצרים אינם כלולים בעיסקת המכירה, אינם מכוסים על ידי האחריות, ויישומם באחריות הקונה בלבד. 

אתר הקניות של החנות מבטיח לך אחריות מלאה על המוצר (ראה סעיף אחריות בהמשך).
אנו אחראים לפעילות המכשירים למשך שנה אחת מיום ההזמנה ובהתאם למפרט המצורף למכשיר, ובתנאי שנעשה בו שימוש סביר ובהתאם ליעוד המכשיר כפי שמפורסם באתר, ובמסגרת המגבלות שפורסמו.
האחריות תהיה תקפה אך ורק לקונה המקורי ובליווי חשבונית המס המקורית (לא ניתן לוודא שימוש נכון של משתמשים קודמים)
מכשירים אלו מיועדים למדידת צריכת החשמל אך אינם מדויקים דיים כדי להוות בסיס להשוואה עם מוני חברת החשמל.
(במידה שסוללות נמכרות או מסופקות כשרות ללקוח, אין אחריות על סוללות או על נזק מהסוללות)

1.
האתר בבעלות ומתוחזק ע"י חברת טדין טל מכשור מתקדם בע"מ (להלן: "החברה") ומשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים בתחום עיסוקי החברה בין היתר     באמצעות השתתפות במכירות רגילות , פומביות ו/או מכירות קבוצתיות לרשות הגולשים באינטרנט בישראל.
2. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
3.
תנאי מוקדם לרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה לכל דבר ועניין.
5.
הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
התקנון עשוי להשתנות מדי פעם, ועל כן יש לקראו לפני ביצוע כל עיסקה.
6.
גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המכירות - חלק כללי:
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.
1.
הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
2.
אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים לתנאים המיוחדים של אותו שירות הכולל דואר פירסומי
3.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
4.
לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
5.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.
אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
7.
עצם קנייתך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו (ושאתה מעל גיל 18)
8.
עצם קנייתך באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אל הלקוח דואר אלקטרוני פירסומי לגבי מוצריה אלא אם ביקש הלקוח למנוע משלוח כזה.

הזמנת מוצרים
א.החברה מציע למכירה מגוון מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות. אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב.על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי החברה או ספקיה. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה כזה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

אופן ביצוע הזמנה
א.לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך כפי שהוזנה. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
ב.רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי החברה או שניתן לקבלם בזמן סביר מספקיה.
ג.כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.
ד.אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
ה.אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי התשלום
א.באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
ב.באפשרותך לשלם באמצעות העברת פרטי האשראי בטלפון בשיחה עם נציג החברה.
אין אפשרות לקבל את המוצרים במחסני החברה ובדרך כלל אין אפשרות לשלם במזומן או בהמחאה (שיק)
ה.שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה
א.זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:" מועדי האספקה") מאישור כל פרטי ההזמנה כולל המצאות במלאי וקבלת התשלום. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, חברתנו עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה (וברוב המקרים מצליחה) .
ב.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של חברתנו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

אספקת המוצרים

אהמוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל בדואר רשום או באמצעות דואר שליחים, כפי שיבקש המזמין. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני המשלוח אינם ניתנים לבקרה ע"י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים בבמשלוח .
באספקת המוצרים באמצעות דואר שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם החברה לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה חברתנו הפוסקת הבלעדית.
ג. אין באפשרות החברה לבדוק ולוודא אם קיים שרות דואר שליחים לגבי כל ישוב או מקום, והחברה מניחה כי לקוח שהזמין באמצעות דואר שליחים בדק ויודע אם אכן קיים שרות כזה למקומו. במקרה שאין לחברת הדואר אפשרות לספק שרות שליחים, יקבל הקונה את המשלוח בבית הדואר, ולא תהיה מטעמו כל תביעה או דרישה להחזר תשלום ששילמה החברה עבור המשלוח.
ד. תהליך המשלוח אינו חלק ממהלך הרכישה, ועל כן הרכישה מסתיימת עם מסירת המוצרים למשלוח. 
המשלוח נעשה עבור הלקוח כפי שביקש הלקוח  ובאחריותו. (ניתן לבטח את המשלוחים תמורת תשלום כמפורט בהזמנה).

מחירים ותשלומים

א.חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.
ב.החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
ג.כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ד. במיקרים מסוימים בהם תציע החברה הנחה כל שהיא, יוזמן המוצר במחירו המקורי כרשום באתר, והחברה תפחית את גובה התשלום כפי שהוסכם בעת ביצוע החיוב.

ביטול עיסקה
א.ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני: ראה דף צור קשר .
לאחר בירור פנייתך יש ל החזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברתנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהחברה הוציאה או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה.(וזאת עקב אופי המוצרים)
בבמקרה בו תוכל להוכיח כי המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
גחשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח.

דחובת הוכחת אי התקינות היא על הלקוח. אם לא יוכל הלקוח להוכיח שהמוצר אינו תקין, יחויב הלקוח בכל ההוצאות העלולות להגרם כגון דמי משלוח או פגמים שנוצרו כתוצאה המחזרת המוצר.

האינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך מוצר זהה להזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981

אחריות החברה למוצר
אתר הקניות של החנות מבטיח לך אחריות מלאה על המוצר.
החברה
 אחראית לפעילות המכשירים למשך שנה אחת מיום ההזמנה ובהתאם למפרט המצורף למכשיר או שפורסם באתר, ובתנאי שנעשה בו שימוש סביר ובהתאם ליעוד המכשיר כפי שמפורסם באתר, ובמסגרת המגבלות שפורסמו.

האחריות תהיה תקפה לקונה המקורי ובליווי חשבונית המס המקורית (לא ניתן לוודא שימוש נכון של משתמשים קודמים)
במקרה של תקלה במכשיר יש להודיע בכתב (באמצעות דוא'ל, 'צור קשר' באתר.) לחברה על כך, בציון מירב הפרטים האפשריים כגון מספר ההזמנה, שם וכתובת הלקוח, העתק החשבונית ותאור התקלה.
לאחר קבלת אישור מהחברה, יש לשלוח את המוצר הפגום אל החברה בדואר באריזה המקורית או אריזה חליפית אשר תגן על המכשיר מפני פגיעה אפשרית במשלוח.
כתובת החברה למשלוח: טדין בע'מ, ת.ד. 48, מושב בית שערים. המשלוח יעשה על חשבון השולח ובאחריותו.
עם קבלת המכשיר בחברה יבדק המכשיר במעבדה, ואם ימצא פגום יתוקן המכשיר או ישלח מכשיר חדש דומה, בהתאם לשיקול דעת החברה.

תנאים נוספים
אהפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

בהחברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים אלא אם תבקש במפורש למנוע משלוח כזה.
גבכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
דהחברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד