כיצד מודדים את צריכת האנרגיה?

שימו לב: הבאנו כאן את הסחשמל מסוג E2 כדוגמה אחת בלבד.

חברת החשמל מספקת לנו את האנרגיה החשמלית במוליכים (חוטי מתכת) ביחידות של מתח חשמלי, וולטים.
בדרך כלל, בשימושים ביתיים, המתח המסופק בארץ הוא בעוצמה של כ- 230 וולט. (בארה'ב, למשל, המתח המסופק הוא 117 וולט, ואילו ביפן מסתפקים ב- 100 וולט)

כאשר המתח החשמלי הזה מתחבר למכשיר חשמלי (מנורה או קומקום חשמלי או טלויזיה), נוצר זרם חשמלי הזורם מהשקע למכשיר, מבצע עבודה (חימום, תאורה וכו') ושאריתו חוזרת לחברה.

הדבר דומה לברז המים: מקורות מספקת מים לברז וכל עת שהברז סגור אין זרימת מים, ואין חיוב.
כאשר פותחים את הברז זורמים המים, ומבצעים עבורנו עבודה כלשהי (שטיפת הכלים בכיור או מקלחת קרה בקיץ). לאחר השימוש חוזרים המים למערכת הביוב, מקורות (או אחרים) אוספת וממחזרת אותם.
 
מדידת הזרם החשמלי הכולל (או החלקי, אם כך נרצה) מתבצעת בחסחשמל E2 על ידי חיישן מיוחד, (מסוג CT) ללא מגע חשמלי ישיר, ואילו בחסחשמל ems מתבצעת המדידה על ידי רכיב אחר הנקרא נגד חשמלי או shunt.

המדידה מבוססת על העיקרון החשמלי פיזיקלי שכל מוליך חשמלי בו עובר זרם, מיצר סביבו שדה מגנטי שעוצמתו תלויה בזרם.

חיישן החסחשמל CT מותקן על, ומקיף את המוליך נושא הזרם, וחש ממרחק מה את עוצמת השדה המגנטי שאותה הוא מעביר ליחידת משדר החסחשמל המותקנת בקרבת החיישן.

כדי לדעת כמה הספק צורך מכשיר חשמלי כלשהו, עלינו למדוד את עוצמת הזרם הזורם דרכו וכדי לחשב הספק או אנרגיה, עלינו לכפול את הזרם במתח ובזמן.
על ידי התקנת חיישן החסחשמל E2 על קו ההזנה הראשי לדירה, לבית או לעסק, מודד החסחשמל את הזרם הכולל של כל המכשירים ומחשב את ההספק ואת האנרגיה ועלותה.

משדר החסחשמל משדר בשידור אלחוטי את תוצאות מדידת הזרם של החיישן אל יחידת החישוב והצג, ושם, בעזרת נתוני המתח החשמלי, הזמן ומחיר הקילווט-שעה מתבצעים החישובים הדרושים ושם מוצגות תוצאות החישובים.

בעזרת תוכנת elink המסופקת עם ערכות מסוימות ניתן להעביר את כל המדידות גם למחשב ביתי ולבצע חישובים נוספים ותצוגה גרפית.